Сдружение “НОТРИКС” е основано през 2007г., в съответствие с чл. 34-а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, по реда на чл.чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, с цел по-пълно, прецизно, мобилно и отговорно обслужване на клиентите. В сдружението действат съвместно две нотариални кантори, едната от които е разположена в самия център на София/НДК/, а другата- в района на Агенцията по вписвания/кв. “Гео Милев”/. “НОТРИКС” е съчетание на опита в юридическата практика.

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Услуги
България, София - град, бул. Шипченски проход 47, ет. 2, пощенски код 1111
И на други 2 места в: София - град
http://www.notary-notrix.com/ http://notary-notrix.com/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/ http://yellowpages.bg/bg/members/notarius-encho-enchev/